Cчет в банке в Болгарии для внесения уставного капитала фирмы

Счет в банке в Болгарии для внесения уставного капитала фирмы Для регистрации компании в Болгарии необходимо открыть счет для внесения капитала фирмы. Обязательный минимум размера уставного капитала для дружества в Болгарии — 2 лева. Такой счет может открыть учредитель компании или доверенное лицо. В банк необходимо предоставить учредительные документы — учредительный договор, решение собрания, решение […]

Ипотечный кредит из УниКредит Булбанк для иностранцев

УниКредит Булбанк — самый крупный банк в Болгарии. Кредит предназначен для иностранных физических лиц, желающих приобрести недвижимость в Болгарии. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:  — иностранные граждане с постоянной занятостью и доходами за рубежом; — возрастной ценз для кредита: возраст на момент окончательного погашения кредита — 60 лет для женщин и 65 для мужчин; — сумма ежемесячного платежа […]

Кредитни карти за чужденци от Уникредит Булбанк

Картата може да бъде издадена на дееспособен български гражданин или чужденец, притежаващ документ за постоянно местожителство в България. Минимална месечна погасителна вноска: 3% от размера на одобрения кредитен лимит, но не повече от реално изразходваната сума. Минимален нетен месечен доход: BGN 300. Да няма просрочени задължения по съществуващите кредитни експозиции на кандидатстващия за кредитна карта. […]

Депозити в Уникредит Булбанк

Значително по-висок лихвен процент в сравнение с разплащателна сметка или спестовен влог; Управление от всеки филиал на УниКредит Булбанк; Депозитите се приемат за обезпечение по кредитни сделки и търговски ангажименти — търгове, гаранции, документарни плащания; Банката предоставя възможност на Депозанта да избере между капитализация на лихвата на дата на падеж или прехвърлянето й към друга […]

Фондове “Пайъниър”

Как можем да купим Фондове Пайъниър? vДиректна инвестиция           Минимална сума 500 EUR/USD v Спестовен план Минимална сума 20 EUR/USD Същност на Спестовен план Pioneer Възможност с минимални вноски от 20 евро/долара да се закупуват фондове Pioneer Автоматичен превод от сметката на клиента за закупуване на дялове Месечни инвестиции, като клиентът избира датата на покупка […]