България – международни показатели през 2015

Съгласно публикуваните данни на отдел „Икономически анализи и политика” на БТПП и прегледа на някои от най-значимите международни рейтинги, през 2015 г., позициите на България се подобряват.

Съгласно доклада на Световния икономически форум „Индекс на глобалната конкурентоспособност”, България запазва, за втора поредна година, своята стабилна 54-а позиция. Страната запазва също мястото си в класацията по показателя БВП на глава от населението – 93-а позиция.

Ръст се наблюдава в показателя „Индекс на икономическата свобода“, измерван от „Heritage Foundation“ сред по-голямата част от държавите в света. В тази класация България се е изместила няколко позиции напред – от 61-во място през 2014 г. до 55-то място – през 2015 г.

Съгласно доклада “Doing business 2016” България се намира на 38 позиция от общо 189 страни. По показателя „Най-добри страни за бизнес“, съгласно рейтинга на Форбс, заема 45 место. За сравнение Русия е на 81-о, а Украйна – на 61-во място.

Защо България е подходяща за Вашия бизнес?

  1. Стабилна обстановка и политическа среда.
  2. Макроикономическа и финансова стабилност – реален ръст на БВП, инфляция от 1.6%, фиксиран курс на българския лев към еврото, т.е. отсътствие на финансов риска и др.
  3. Най-ниски данъчни ставки сред страните в ЕС – 10% подоходен данък, 0 % – в регионите с виока безработица, 2-годишна амортизация на компютърната техника и новите производствени съоръжения и др.
  4. Стратегическото разположение на страната между Азия и Европа.
  5. Висококвалифицирана и многоезична работна ръка при сравнително ниски нива на работната заплата.
  6. Възможност за изплащане, до една година, на заплатите и социалните осигуровки на служителите във фирмите по програми на Агенцията по заетостта за младото население (до 29 годишна възраст) и хора в неравностойно положение.
  7. Финансови програми за инвестиционните проекти.
  8. Ниската стойност на наемите на офисни помещения.
  9. Свободното движение на капитала и много други.

Но сред най-важните може да се изведат също – отличния климат, храна и гостоприемство.

С цените за счетоводно обслужване в България може да се запознаете ТУК.

Възможности и условия за откриване на фирма в България.

Възможности и условия за откриване на търговско представителство в България.


One thought on “България – международни показатели през 2015

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *