Очаквана миграция на ИТ специалисти от Източна Европа в България

Развитието на ИТ сектора в България създава все по-благоприятни условия за рускоезични специалисти да мигрират към страната. Налице са редица предпоставки за допълнително увеличаване на броя на специалистите от Руската Федерация, Беларус, Казахстан и Украйна.

Основните фактори, които привличат все повече експерти от тези държави са наличието на благоприятни условия за живот за рускоезичното население в България и на стабилна и сигурна работна среда, близките културно-исторически връзки, липсата на езикова бариера, засиленият интерес към българския ИТ сектор, наличието на увеличено търсене и възможности за изграждане на ИТ аутсорсинг, както и високите нива на заплащане на ИТ услугите в сравнение със средните доходи в страната. В допълнение на тези фактори може да се добави и наличието на държавна подкрепа, целяща да повиши делът на сектора в БВП на България.

По данни на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), през 2016 г. обемът на продажбите на ИТ сектора в България може да достигне над 1.75 млрд. лв., при което делът на износа за САЩ, Канада и страните от Западна Европа да е над 70 %. Увеличава се интересът на компаниите за инвестиции в облачни технологии, разработка на поръчков софтуер и изграждане на звена за ИТ аутсорсинг. Въпреки тези положителни тенденции, в ИТ сектора в България се наблюдава силен недостатък на специалисти.

Тези данни се потвърждават и от изследване на Българската Агенцията по заетост, проведено сред работодателите. Според него най-търсените кадри с висше образование през 2016 г. в България ще бъдат специалистите по информационни и комуникационни технологии, финанси, математика и физика. При това общият брой на свободните позиции за висшисти ще бъде около 25 700 работни места.

Отчитайки тези тенденции, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин утвърди (29.01.2016 г.) десет професии от ИТ сектора, за които ще се набират на работа чужди граждани при облекчени условия . Същите са както следва:

  1. Специалисти по продажби в областта на информационните и комуникационните технологии.
  2. Системни анализатори.
  3. Софтуерни разработчици.
  4. Разработчици на веб-съдържание и мултимедия.
  5. Приложни програмисти.
  6. Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори.
  7. Проектанти и анализатори на база данни.
  8. Системни администратори.
  9. Специалисти по компютърни мрежи.
  10. Специалисти по бази данни и мрежи.

Видно е, че удобните условия, които предлага България за Стартъп в Европа, ниските нива на данъци (ДОД и КД – 10%), значително по-удобните възможности за парични трансфери и банкови плащания, сигурната среда, както и облекченията пред работодателите за наемане на чуждестранни специалисти, ще доведат до допълнителен прилив на високоподготвени програмисти от Източна Европа. Отчитайки и индекса на България в Глобалния отчет на Световния икономически Форум за развитието на информационните технологии – 2015 (4.0; за сравнение индексът на Украйна е същият -4.0, а на РФ и Казахстан – 4.5), е много вероятно ИТ компаниите да намерят в България условия, които ще повишат тяхната конкурентноспособност на европейския и американския пазари.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *