Минималната работна заплата в България през 2018 г.

Минималната работна заплата в България през 2018 г. е повишена от 460 на 510 лв. от 1 януари. По този начин беше увеличен и минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица .

Фирмите, неосъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, вече няма да подават годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността. За тези предприятия отпада и задължението за публикуване на годишните финансови отчети. Вместо тях следва да бъде публикувана декларация, че фирмата не е осъществявала дейност. Срокът за това се запазва до 31 март на следващата година. Публикуването на декларацията следва да е без такси.

По смисъла за Закона за счетоводството фирми, които не са осъществявали дейност през отчетния период, са тези които:
– през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
– през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
– не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
– не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *