Европейски проекти в България – първи резултати от процедурата “Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия”

След оценка на постъпилите проектни предложения по новата европейска оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, в рамките на първия краен срок на процедурата „Подобряване на производствения капацитет в Малките и средни предприятия“, стана ясно, че ще бъдат финансирани 202 проекта на стойност 116,5 млн. лева. От тях 38 проекта са подадени от „Микро предприятия“. Те ще бъдат подпомогнати с общо 11, 572 млн.лв. 77 проекта на „Малки предприятия” ще бъдат финансирани с общо 40,708 млн.лв., а и 87 проекта на „Средни предприятия“ – с общо 64,159 млн. лв.

Общо са постъпили 844 проектни предложения с икономическа дейност в секторите на ниско-технологичните и средно ниско-технологичните производства. Общата сума на помощта по тези проекти е възлязла на около 435 млн. лева. Поради прехвърляне на предвидения ресурс по първия краен срок 498 проекта са влеззли в списъка с резервни предложения. За тях ще се търси възможност за увеличаване на бюджета на процедурата с приблизително 100 млн. лв. Останалите проекти не са преминали успешно техническа и финансова оценка.

През януари 2016 година ще се извърши сключването на договорите с одобрените за финансиране предложения за предприятията на високо технологичните и средно високо технологичните промишлени производства подадени по втория краен срок.

По данни на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност най-много проектни предложения има в секторите, свързани с производство на метални и неметални съоръжения, облекла, каучукови и пластмасови изделия, предприятия произвеждащи мебели и хранителни продукти.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *