Продължаване на срока на пребиваване в България

Не по – късно от 14  дни преди изтичането на разрешения му срок по лична карта   чужденец, който желае да продължи срока за пребиваването си в Република България, трябва да поиска разрешение от органите на Дирекция „Миграция“ на МВР по местоживеене.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденецът подава молба по образец и  представя  следващите документи:

 

1.Документ за платена държавна такса;
2.Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;
3.Доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;

4.Задължителна здравна застраховка  за срока на пребиваване;

5.Достатъчни средства за издръжка в размер не по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия, съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване.

Към молбата се прилагат документи доказващи основанието за получаване на разрешение за продължително пребиваване, каквито се изискват според Правилника за прилагане на Закона за чужденците  в Република България.

Молбите за продължаване на срока се разглеждат  в срок до 14 дни.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *