Изготвяне на представителен бизнес профил на фирма

       Услугата включва изготвяне в електронен вид на профил на Вашата фирма на чужд език – руски, беларуски, български или друг език, който да Ви представя пред потенциални нови клиенти и/или партньори. За извършването й е необходимо да представите в устен или електронен вид информация относно: наименование, контакти и предмет на дейност на […]

Изготвяне на профил на потенциален клиент/партньор или конкурент.

     Изготвяне на интернет профил на фирма и оценка на нейния имидж. Материалът се предоставя в електронен вид (на посочена от вас електронна поща) или на хартиен носител (от офис на нашата фирма). Представлява сбит преглед на наличната информация за интересуващата Ви компания в различни търсачки в Интернет с посочване на конкретни източници. За изготвянето му […]

Участие в панаири и изложения в България и чужбина.

      Услугата включва предоставяне на информация за специализирани панаири и изложения в страната и чужбина. По Ваше задание ще Ви бъде предоставена информация за дата и място, наименование на панаира/изложението, условия за участие (изложбени площи, такси, срокове за подаване на заявления за участие и др.). Информацията се предоставя на езика, на който е […]

Разпространение на информация и оферти.

  Услугата предлага разпространение на информация за Вашата компания, търговски предложения (електронно офериране), писма за намерения и др. до потенциални клиенти и партньори в България и чужбина. Ние можем да се ангажираме да изпращаме желаната от Вас информация, от наше име, до определен брой компании, които може да са заинтересовани от Вашия бизнес профил или оферта. […]

Кратко проучване на пазара на стоки и услуги.

     При наличие от Вас на интереси за излизане на нов пазар, ние можем да Ви окажем съдействие при неговото изучаване. Обхватът на проучването на пазара може да бъде местен, регионален, национален или международен. Може да поръчате анализ на състоянието на отделни сектори в икономиката. Проучването може да включва брой и характеристика на потенциалните […]

Издирване и предлагане на инвестиционни предложения.

     За намиране на конкретно инвестиционно предложение, отговарящо на Вашите желания, ние използваме, както нашите контакти и възможности, така и тези на нашите партньори. Можем да Ви окажем пълно съдействие в процесите на оценка на активите и рентабилността на евентуалните инвестиции, на юридическо придобиване на дялове или акции и на документално съпровождане на отделни […]

Проверка на фирма в националните регистри

    Услугата включва предоставяне на информация за интересуващата Ви фирма – наименование, собственици, данни за контакт, предмет на дейност, действителност на регистрацията (проверка дали фирмата е регистрирана в съответствие с националното законодателство). Сведенията се получават в електронен вид (на посочена от вас електронна поща) или на хартиен носител (от офис на нашата фирма).     […]

Изготвяне на списък от фирми – потенциални клиенти, партньори или конкуренти

         Предоставяне на списък от фирми с определен предмет на дейност, съгласно Ваше задание, в избрана от Вас държава – България, Русия, Беларус и други страни. Целта на изготвянето на списъка е да се определи наличието на потенциални партньори, клиенти, конкуренти на интересуващия Ви пазар. Списъкът съдържа наименование на фирмите с налични […]

Публикуване на Ваше офертно предложение в businessvbg.com

Публикуването на Ваше офертно предложение в разделите „Продава бизнес”, „Търговия” и „Недвижими имоти“ на сайта businessvbg.com се осъществява в съответствие с Общите условия за ползване на сайта и действащата Тарифа за реклама.

Публикуване на PR-публикация за Ваша компания в businessvbg.com

Всяка публикация се съгласува с главния редактор на сайта и се превежда на втори език (руски или български). Публикуване на PR-публикация в раздел Новини – 500 лв. (за изготвена от Вас статия). Изготвяне и публикуване на PR-публикация в раздел Новини – 600 лв. (за изготвена от нашия екип статия). Цената включва превод на втори език и публикуване в българската и […]