Виза Д в България

Оказваме пълно съдействие за окомплектоване и проверка на всички необходими документи за получаване на виза Д в България. Научете повече за виза Д – виза за дългосрочно пребиваване в България. При въпроси и интерес свържете се с нас!

Шенгенски визи за живеещи в България чуждестранни граждани

Гражданин на чужда държава, която не е в Европейския съюз, който е получил разрешение за продължително или постоянно пребиваване в България няма право да пътува без виза за държава-членка на ЕС. За чужденците пребиваващи в БГ е в сила Закон Шенген.  Член 5 от Конвенцията осигуряваща приложението на Шенген регламентира условията, по които гражданите на […]

Съпровождане до институции

Изхождайки от дългогодишния си опит в работата с чужди граждани на територията на Р България, знаем, че често се налага да оказваме съдействие на своите клиенти и партньори при посещение на различни държавни, общински и частни учреждения. Можем да отделим наш сътрудник, който да Ви съпроводи до конкретно учреждение в България, за да Ви окаже съдействие […]

Продължаване на срока на пребиваване в България

Не по – късно от 14  дни преди изтичането на разрешения му срок по лична карта   чужденец, който желае да продължи срока за пребиваването си в Република България, трябва да поиска разрешение от органите на Дирекция „Миграция“ на МВР по местоживеене. За получаване на разрешение за продължително пребиваване чужденецът подава молба по образец и  представя  следващите документи: […]