За нас

Платформа за всички услуги за бизнеса в България на едно място

Център за търговия и инвестиции в България

„Интернационализацията на икономическата активност, нуждата от правилна информация, безграничните възможности за международно сътрудничество и коопериране, за реализиране на инвестиции и взаимоизгодно партньорство ни накараха да се замислим. Да се замислим за улесненията, които може да направим за нашите клиенти, за нашите партньори и за нас самите.

Създавайки център за координация и фронт офис за връзка с клиентите, както и ONE STOP BUSINESS PLATFORM, ние целим да усилим взаимовръзките в бизнес средите в международен и регионален план и заедно да развиваме установените партньорства и да изграждаме нови. Приветствам Ви с добре дошли на платформата за всички услуги за бизнеса в България на едно място – businessvbg.com.“

Екипът на компанията

Ние смe група компании с дългогодишно присъствие на българския и международния пазар. Натрупаният опит през годините и срещаните трудности и въпроси от страна на навлизащи на българския пазар фирми, фирми, желаещи да разширят географския обхват на своята дейност зад граница, стартиращи фирми и бизнес инициативи и др. ни накараха да създадем „Център за търговия и инвестиции”. Центърът по своята същност е изграден под формата на One-Stop Business платформа за местни и чуждестранни юридически лица.

Целта ни е да улесним достъпа на клиентите до предоставяните от нас многоспектърни услуги за бизнеса. Ние предлагаме улеснена възможност за намиране на партньори за бизнес сътрудничество, реализиране на инвестиции, организиране на международна търговия, стартиране и съпровождане на бизнес проекти в България, осигуряване на финансиране, в т.ч. чрез получаване на безвъзмездна финансова помощ по линия на европейски фондове, получаване на актуална бизнес информация, консултации в областта на корпоративното и търговско право, данъчното облагане, счетоводството, статута на пребиваване на чужди граждани в България, закупуването на офисни и/или жилищни помещения, и др.

       Екипът ни се състои от доказали се професионалисти в своите области. При интерес можете да разгледате пълния спектър от предлагани услуги или да се свържете с нашия главен координатор.