Екипи извършващи счетоводни услуги и аудит

“Финансов аудит и одит на проекти по европейски програми”

Ръководител на екипа: Силвия Иванова

Председател на Регионалната организация на експерт счетоводителите в гр. Варна (2005-2008 г.)

Ръководител одит по европроекти с бенифициенти Община Левски, Община Провадия, Община Силистра, Дирекция природен парк „Странджа“, Дирекция природен парк „Витоша“, Община Перник, Община Русе

Извършен одит на компании с дейност в следните области:

Транспорт и спедиция („Пристанище Леспорт” АД, гр. Варна);

Хотелиерство и ресторантьорство („Вселена” АД, „Адонис 45” ООД, „Ай ти груп” АД);

Дружества със специална инвестиционна цел („Черноморска къща” АД, „Екс Пит” АД, ЮЛНЦ „АПИРЕЙ’);

Търговия („Инакем солюшънс” ООД, „Адис елит” СД, „Метал флейт интернешънъл” ООД);

Строителство и рентиерство („Изогарант” ЕООД, „Ремикс” АД, „Сънраис”АД);

Търговия с автомобили и резервни части за тях, сервизни услуги („Ником Русе” ООД, „Карада” ООД).

Одит на проекти финансирани от ЕС (Бенефиценти по програми отчитани пред Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на труда и социалната политика).

Основна дейност на екипа:

 • Одит на финансови отчети – проверка на спазването на националното счетоводно и данъчно законодателство, правилно изготвяне на междинни и годишни финансови отчети съгласно Международни счетоводни стандарти и Международни стандарти за финансова отчетност и съгласно Националните такива. Одит на проекти финансирани от ЕС по програми ОПОС, ОПРЧЧ, ОПРР, ТГС и други.
 • Консултански услуги във връзка с преструктуриране на дейността, подготовка на документи за участие в проекти финансирани от ЕС – „ФАР”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Човешки ресурси”.
 • Изграждане на системи за управление на качеството (ISO 9001:2000).
 • Консултант към Министерство на икономиката и енергетиката във връзка с изготвяне  на проекти за финансови услуги и услуги по изграждане на системи за управление на качеството.
 • Финансови консултации относно:

= данъчно планиране и оптимизиране;

= стратегическо планиране на фирмено развитие – за 5 г.;

= разработване на системи за мотивация на персонала;

= преструктуриране на дейността;

= отваряне на бизнес в Р България.

 

„Финасово-счетоводни услуги”

Ръководител на екипа: Цвета Боцановска

Екипът обслужва более 350 компаний в сфере корабостроения, строительства, консультанских услуг, торговли оптом и в розницу, гостиничного и ресторанного бизнеса, страхования, производства и др.Основна дейност на екипа:

 • Абонементное бухгалтерское обслуживание
 • изготвяне на Годишни финансови отчети, счетоводни баланс , отчети за приходи и разходи, паричен поток, справки за собствен капитал, справки за дълготрайни материални активи и др.
 • осчетоводяване на приходи и разходи, изготвяне на декларации ЗДДС
 • формиране себестойност при преработване на закупените вторични суровини
 • осъществяване на връзки с банкови, данъчни и други институции
 • осчетоводяване на приходни, разходни фактури, банкови документи
 • изготвяне на трудови договори, досиета на работниците, изготвяне на платежни за осигурителни и данъчни задължения

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *