Счетоводни услуги

Ако притежавате фирма и имате нужда от счетоводно обслужване свържете се с нас! Цени на услугите:  УСЛУГА бр. док. лева Изготвяне и подаване на год.декларация по чл.92 от Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО): –   за дружества с малка дейност, неводещи текуща отчетност         100         320 Изготвяне и подаване на декларация […]

Абонаментно счетоводно обслужване, ежемесечно

Какво най-често може да включва месечното счетоводно обслужване?         Ако желаете да сключите договор за ежемесечно счетоводно обслужване свържете се с нас!             За дружества нерегистрирани по ДДС, до 2 души персонал, 1 банкова сметка в лева: –          извършващи търговска дейност –          предоставящи услуги –          извършващи малко производство –          заведения […]

Финансов одит

Независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, изготвени в съответствие с националните счетоводни стандарти или международните счетоводни стандарти, прилагайки процедурите на международните одиторски стандарти. Кои фирми подлежат на задължителна одиторска заверка на финансовите отчети?  За повече информация свържете се с нас!