Изготвяне на профил на потенциален клиент/партньор или конкурент.

     Изготвяне на интернет профил на фирма и оценка на нейния имидж. Материалът се предоставя в електронен вид (на посочена от вас електронна поща) или на хартиен носител (от офис на нашата фирма). Представлява сбит преглед на наличната информация за интересуващата Ви компания в различни търсачки в Интернет с посочване на конкретни източници. За изготвянето му ще бъдат прегледани и анализирани най-малко първите 10 страници с резултати в най-популярната търсачка в съответната страна по определени ключови думи – обикновено това са наименование на компанията и/или име на собственика.

           Обем на материала – до 3 страници.

           Важна ли е оценката на имиджа на фирмата в интернет за вашите бъдещи планове?

           Цени и срокове на изпълнение:

            Срок на изпълнение 7 работни дни.

       Интернет доклад за фирма в България –  80 лв. на започната страница (и съдържаща най-малко 5 машинописни реда).

          Интернет доклад за фирма в Русия, Беларус, Украйна – 80 лв. на започната страница (и съдържаща най-малко 5 машинописни реда).

          За срочно изпълнение на услугата, същата се заплаща в двоен размер.

       За определяне от Ваша страна на език на изготвяне на доклада се доплаща сума в размер на 10 лв. на страница. В случай, че не сте определили език на доклада, същият ще бъде изготвен съгласно оригиналите на публикациите в Интернет или на български език.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Изготвяне на профил на потенциален клиент/партньор или конкурент.

    Изготвяне на интернет профил на фирма и оценка на нейния имидж. Докладът се предоставя в електронен вид (на посочена от вас електронна поща) или на хартиен носител (от офис на нашата фирма). Представлява сбит преглед на наличната информация за интересуващата Ви компания в различни търсачки в Интернет с посочване на конкретни източници. За изготвянето му ще бъдат прегледани и анализирани най-малко първите 10 страници с резултати в най-популярната търсачка в съответната страна по определени ключови думи – обикновено това са наименование на компанията и/или име на собственика. Обемът на доклада обикновено е до 3 страници.

     Важна ли оценка имиджа фирмы в интернете для ваших будущих планов?

     Цени и срокове на изпълнение:

    Срок на изпълнение 7 работни дни.

  Интернет доклад за фирма в България –  80 лв. на започната страница (и съдържаща най-малко 5 машинописни реда).

   Интернет доклад за фирма в Русия, Беларус, Украйна – 80 лв. на започната страница (и съдържаща най-малко 5 машинописни реда).

    За срочно изпълнение на услугата, същата се заплаща в двоен размер.

   За определяне от Ваша страна на език на изготвяне на доклада се доплаща сума в размер на 12 лв. на страница. В случай, че не сте определили език на доклада, същият ще бъде изготвен съгласно оригиналите на публикациите в Интернет или на български език.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *