Кратко проучване на пазара на стоки и услуги.

     При наличие от Вас на интереси за излизане на нов пазар, ние можем да Ви окажем съдействие при неговото изучаване. Обхватът на проучването на пазара може да бъде местен, регионален, национален или международен. Може да поръчате анализ на състоянието на отделни сектори в икономиката. Проучването може да включва брой и характеристика на потенциалните потребители на предлаганата от Вас стока или услуга, конкурентни компании, цени и характеристики на конкурентни продукти, условия и възможности за реализация на продукция и др.

       Цени и срокове на изпълнение: според обема на възложената работа.

       Проучване на цените на сходни на Вашите стоки или услуги:

      Установяване на 5 бр. цени на стоки, конкурентни на Вашите – 100 лв. за установяване на цени в България и 200 лв. за установяване на цени в Русия, Беларус или Украйна (посочваме търговската марка на конкурентната стока, количествени показатели в кг./л., наименование на производител, дистрибутор или вносител на съответната стока, цена на единица продукция на едро или на дребно, в съответствие с Вашата поръчка).


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Кратко проучване на пазара на стоки и услуги.

     При наличие от Вас на интереси за излизане на нов пазар, ние можем да Ви окажем съдействие при неговото изучаване. Обхватът на проучването на пазара може да бъде местен, регионален, национален или международен. Може да поръчате анализ на състоянието на отделни сектори в икономиката. Проучването може да включва брой и характеристика на потенциалните потребители на предлаганата от Вас стока или услуга, конкурентни компании, цени и характеристики на конкурентни продукти, условия и възможности за реализация на продукция и др.

       Цени и срокове на изпълнение: според обема на възложената работа.

       Примерни цени за проучване на сходни на Вашите продукти или услуги:

      Установяване на 5 бр. цени на стоки, конкурентни на Вашите – 50 лв. за установяване на цени в България и 100 лв. за установяване на цени в Русия, Беларус или Украйна (посочваме търговската марка на конкурентната стока, количествени показатели в кг./л., наименование на производител, дистрибутор или вносител на съответната стока, цена на единица продукция на едро или на дребно, в съответствие с Вашата поръчка).


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *