Счетоводни услуги

Ако притежавате фирма и имате нужда от счетоводно обслужване свържете се с нас!

Цени на услугите:

 УСЛУГА бр. док. лева

Изготвяне и подаване на год.декларация по чл.92 от Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО):

–   за дружества с малка дейност, неводещи текуща отчетност

 

 

 

 

100

 

 

 

 

320

Изготвяне и подаване на декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи от наеми и други доходи 10 100
Изготвяне и подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за ЕТ на патент 100 300
           Изготвяне и подаване на декларация по Закона за местните данъци и такси  (ЗМДТ) 60
           Изготвяне и подаване на декларация в НАП 60
           Изготвяне на удостоверение от НАП, Търговски регистър 60
           Публикуване на Годишен финансов отчет – ГФО 120
           Подготовка на документи за плащане на социални и здравни задължения 60
           Изготвяне и регистрация на трудов договор 60
           Регистрация в Булстат 50
           Откриване на банкова сметка 50
           Устни данъчни консултации до 1 час 150
           Писмени консултации и становища 150-250
           Консултации и подготовка на документи по безопасни условия на труд 200

           Посочените цени са без ДДС.

Не забравяйте, че в България годишното счетоводно приключване на фирмите се извършва до 31 март на следващата година.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *