Шенгенски визи за живеещи в България чуждестранни граждани

Гражданин на чужда държава, която не е в Европейския съюз, който е получил разрешение за продължително или постоянно пребиваване в България няма право да пътува без виза за държава-членка на ЕС. За чужденците пребиваващи в БГ е в сила Закон Шенген.  Член 5 от Конвенцията осигуряваща приложението на Шенген регламентира условията, по които гражданите на трети държави могат да влязат на територията на Шенгенското пространство.

Чужденците също трябва да притежават достатъчно средства за издръжка за времето на очаквания период на престой. За кандидатстване за виза, по принцип е задължително личното явяване на кандидата в посолството, за да могат да бъдат взети и пръстови отпечатъци.

Необходими документи за издаване на виза

 1. Анкета за шенгенска виза
 2. Актуална паспортна снимка (биометрична) –  не по-стара от 6 месеца
 3. Задграничен паспорт (валидност минимум три месеца след изтичане на издадената виза; да е издаден през последните 10 години с минимум две свободни страници); оригинал и копия на стария и новия задграничен паспорт, на страниците със снимка и лични данни и на всички шенгенски визи за последните три години.
 4. Здравна застраховка вкл. злополуки и репатриране, с покритие минимум EUR 30.000, важаща за времетраенето на пребиваване и за цялата Шенгенска зона.
 5. Резервация за билет (самолет, автобус, и.т.н.) съответно копие на „Зелена карта” при пътуване с кола.
 6. Резервация за хотел
 7. Извадка за лични финансови средства (от българска банка за последните 3 месеца)
 8. При необходимост: Служебна бележка  от работното място, пенсионно удостоверение, актуално състояние на фирмата (извадка от Търговския регистър) оригинал и копие
 9.  При командировка – покана от фирмата
 10. Непълнолетни:  акт за раждане, нотариално заверена декларация за съгласието на родителите относно пътуването съответно издаването на виза
 11. Разрешение за пребиваване (личната карта) – разрешението за пребиваване трябва да е валидно най-малко три месеца след изтичане срока на издадената виза.
 12. Консулска такса
 13. Други документи (напр. свидетелство за граждански брак с оригинал и копие на личната карта на съпруг/съпруга – български гражданин, акт за раждане с оригинал и копие на личната карта на родителя – български гражданин; удостоверение от учебното заведение + студентска книжка и др.,
 14. При необходимост могат да се поискат и други документи.

Списък на  някои  посолства на държави-членки на ЕС  на територията на България:

Австрийско посолство в София
ул. Шипка 4, 1000 София
Телефон: (+359/ 2) 932 90 23
Факс: (359/ 2) 981 05 67

https://www.bmeia.gv.at/bg/avstriisko-posolstvo-sofija/
e-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

Посолство на федерална република Германия в София

Адрес: 1113 София , ул. Фредерик Жолио Кюри 25
Телефони: 918380, 9634101
Факс: 9631658, 9634117
e-mail: reg1@sofi.diplo.de
web: www.sofia.diplo.de

Гръцко посолство

Адрес: 1504 София , ул. Сан Стефано 33
Телефони: 8433085, 8433086, 9461030
Факс: 9461249
e-mail: default@greekembassy-sofia.org
web: info.greekembassy-sofia.org

 

Италианско посолство

Адрес: 1000 София , ул. Шипка 2
Телефони: 9217300
Факс: 9803717
e-mail: ambasiada.sofia@esteri.it
web: www.ambsofia.esteri.it

Посолство на република Полша

Адрес: 1000 София , ул. Хан Крум 46
Телефони: 9872610, 9872660, 9872670
Факс: 9872939
e-mail: polamba@internet-bg.net
www.polamba-bg.org

 

 

При въпроси и интерес свържете се с нас!


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *