Ипотечен кредит от УниКредит Булбанк за чужденци

УниКредит Булбанк е най-голямата банка в България. Кредитът е предназначен за чуждестранни физически лица без постоянно местожителство в България, които желаят да придобият недвижимо имущество в страната. Чужденците следва да отговарят на следните условия: да са заети и да имат постоянни доходи зад граница; възрастта към момента на погасяване на кредита не трябва да надвишава 60 […]

Кредитни карти за чужденци от Уникредит Булбанк

Картата може да бъде издадена на дееспособен български гражданин или чужденец, притежаващ документ за постоянно местожителство в България. Минимална месечна погасителна вноска: 3% от размера на одобрения кредитен лимит, но не повече от реално изразходваната сума. Минимален нетен месечен доход: BGN 300. Да няма просрочени задължения по съществуващите кредитни експозиции на кандидатстващия за кредитна карта. […]

Депозити в Уникредит Булбанк

ПРЕДИМСТВА: – значително по-висок лихвен процент в сравнение с разплащателна сметка или спестовен влог;  – правление от всеки филиал на УниКредит Булбанк; – депозитите се приемат за обезпечение по кредитни сделки и търговски ангажименти – търгове, гаранции, документарни плащания; – банката предоставя възможност на Депозанта да избере между капитализация на лихвата на дата на падеж […]