Продажба на дялове

Ако желаете да излезете от фирма, в която сте учредител или да продадете своят дял, Вие може да продадете своя дял на друг учредител или на трето лице.

Дяловете във фирмата се прехвърлят между учредители без решение на общото събрание. При продажба на дялове на трети лица е необходимо одобрението на 3/4 от гласовете на общото събрание. Купувачът автоматически получава права и задължения по компанията с подписването на нотариалния договор за покупко-продажба на дялове. Съответно новите изменения в учредителния акт на фирмата се отбелязват в Търговския регистър.

Процедура може да бъде извършена и без Ваше присъствие на територията на България по пълномощно.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *