Ограниченията или затрудненията пред фирмата – поражение или нови възможности?

Изтеклата 2015 г. изправи бизнеса в Черноморския регион пред сериозни изпитания. Кризата в отношенията между Украйна и Русия, Русия и страните от ЕС, Русия-Турция, въвеждането на двупосочни международни санкции, наличието на съществени трудности пред местните икономики (в т.ч. недостатъчен ръст на БВП, като цяло намаляващ пазар, нова конфигурация на бизнес субектите и др.), оказаха влияние върху възможностите за развитие на междуфирменото сътрудничество и коопериране в региона. Появата на временни или устойчиви трудности, породени от фактори, неподвластни на фирменото управление, постепенно води към влошаване на финансовите резултати на фирмите.

В голяма част от случаите ръководителите, стремящи се да стабилизират финансовото състояние на своите компании, опитват да оптимизират фирмените разходи без да обръщат внимание на други важни направления – например увеличаване и диверсифициране на приходните потоци, нарастване разпознаваемостта на фирмените продукти, постигане на конкуретно предимство и др. По този начин се подценява ролята на рекламата и промоцията в стратегията за преодоляване на затрудненото положение на фирмата.

 Ето някои основни мерки за стабилизиране и развитие на фирма:

 • въвеждане на строг контрол върху разходите – намаляване на разходите за производство, административните разходи; премахване на излишните разходи; оптимизация на доставките;
 • ограничаване на инвестициите в направления, които може да носят сигурна печалба, т.е. съсредоточаване на компанията върху своя основен бизнес, там където има или може да установи конкурентно предимство, или там където очаква растеж;
 • продажба или ликвидация на активи за акумулиране на финансови средства и намаляване на разходите – основно това може да бъдат проблемни и губещи активи или активи с неизградено достатъчно ниво на експертиза;
 • търсене на нови пазари и нови групи купувачи; определяне на групите купувачи и ориентиране на продуктите към техните потребности;
 • увеличаване на разходите за реклама с цел привличане на клиенти към продукта;
 • засилване на промоцията – публикуване на обявления в специализирани сайтове или печатни издания, директни контакти, е-мейли, коопериране в рамките на бизнес асоциации, организиране на презентации по време на панаири и изложения и др.;
 • увеличаване на комуникациите с медиите и публиките с ясно дефиниране на посланията и др.;
 • въвеждане на допълнителни форми на услуги, свързани с продукта, с което да се увеличат входящите парични потоци от продажби към настоящи клиенти;
 • разнообразяване на начините за плащане с цел подобряване на възможностите за събиране на вземанията;
 • разширяване на дистрибуторската мрежа;
 • оптимизиране на персонала;
 • осигуряване на неотложните плащания;
 • аутсорсинг на услуги, в т.ч.  счетоводно обслужванеюридически услуги, външнотърговска дейност и др. (подходяща за аутсорсинг е всяка неспецифична дейност на компанията);
 • подобряване на енергийната ефективност и др.;
 • проучване и реализиране на възможностите за получаване на безвъзмездно финансиране на дейността и проектите на компанията и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *