Mедицински застраховки за чужденци от UNIQA Insurance Group

UNIQA Insurance Group е един от водещите застрахователи в Европа с над 150- годишен опит в застраховането. Медицинска застраховка с покритие 30 ооо евро за получаване на виза за България, в т.ч. Виза Д и ВМЖ в България съгласно НАРЕДБА за общите условия, минималната застрахователна сума, премия и реда за сключване на задължителна медицинска застраховка на чужденците, […]

Задължителна застраховка за всички автомобили „Гражданска отговорност“

    Застраховката е задължителна за всички автомобили, дори ако не управлявате автомобила продължителен период от време. Тя отпада едва след снемане на автомобила от отчет в КАТ. Покрива възникнали имуществени и неимуществени вреди на трети лица, причинени виновно от водача на превозното средство в резултат на пътно-транспортно произшествие. Обезщетението от застрахователя се изплаща на пострадалото лице, […]

Застраховка Автокаско

      Застраховката е доброволна. Тя е предпочитана за автомобили със себестойност над 2 000 евро. Покрива изцяло ремонта на възникнали щети по автомобила вследствие на инцидент.      Ако желаете да сключите застраховка Автокаско свържете се с нас!        Необходими документи за сключване на автокаско: попълнено предложение с данни за собственика и автомобила; […]

Имуществено застраховане

Този тип застраховки са предназначени за всякакъв тип имущество, в т.ч. жилища, офиси, магазини, оборудване, стокова наличност, ценности и др. Ако притежавате недвижим имот или имущество, отсъствате за дълги периоди от време или просто искате да минимизирате рисковете за Вас в случай на настъпване на извънредно събитие и желаете да сключите застраховка „Имущество“ свържете се с нас! […]

Свързани статии