Виза за дългосрочно пребиваване в България – виза Д

    Виза за дългосрочно пребиваване в България – виза Д  се получава в дипломатическите и консулските представителства на Р България по местоживеене. Визата дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност. Заявлението се подава лично.

       Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България.

       Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и с право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденци, които

 • извършват научни изследвания или са студенти по програми за обучение до една учебна година,
 • специализанти или стажанти, чужденци,
 • командировани от чуждестранен работодател за изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги,
 • чужденци, командировани от чуждестранен работодател за осъществяване на инвестиции, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

       Необходими документи за издаване на Виза Д

      Визата се издава след попълване на заявление (попълнен пълно и подписано лично от заявителя за виза) и представяне документ за платена на такса за нейното издаване (Таксите за визи са посочени в   Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи на РБългария по Закона за държавните такси.). При подаването на заявлението се представят следните документи:

 1. Редовен документ за задгранично пътуване, отговарящ на следните изисквания:

       – срокът на валидност изтича най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на Република България или в случай на многократни посещения – след последната планирана дата на отпътуване от територията на Република България;

        – съдържа най-малко две празни страници за полагане на визи;

        – е издаден в рамките на предходните 10 години.

 1. Копия от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни (това е фотокопие от първата страница на документа за задгранично пътуване) и с положените визи и/или фотокопия на притежаваните разрешения за пребиваване;
 2. Актуална цветна снимка паспортен формат (направена преди не повече от 6 месеца) – това е цветна снимка 3,5 см х 4,5 см на светъл фон (същото важи и за дете, вписано в паспорта)- лицето на снимката следва да бъде ясно, голямо и само в анфас и да заема 70-80% от снимка; очите не трябва да бъдат червени; не се приемат: снимки с очила със затъмнени стъкла; снимки, направени непрофесионално или снимки изрязани от любителски снимки;
 3. Документи, обосноваващи искането за виза за дългосрочно пребиваване, по реда на Закона за чужденците в Република България и на ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗЧРБ. Например на основание, че сте представител на чуждестранно търговско дружество това са:

     – заверено копие от регистрацията на търговското представителство в Българската търговско-промишлена палата;

     – Актуален сертификат, издаден от БТПП не по-рано от един месец преди представянето му;

     Документи за притежаваните финансови средства за издръжка за срока на пребиваване (оригинали и копия към тях) – извлечение от банкова сметка за притежание на сума в размер не по-малка от размера на минималната работна заплата в България (12 месеца х 510 лева на месец = 6 120 лева на човек, т.е. по около 3 138 евро на човек);

 1. Документи за осигурен подслон – оригинали и копия от тях – това може да бъде договор за наем от Ваша страна на жилище или нотариален акт за собственост на недвижим имот в Р България.
 2. Медицинска застраховка, покриваща всички разходи по репатриране и за неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение за периода на пребиваване. Покритие от 30 000 евро за периода на пребиваване в България. Такава застраховка със срок на покритие от една календарна година можете да поръчате при нас за сумата от 163.20 лева (около 84 евро) за един човек. Повече информация за предлаганите от нас застраховки и цени, както и за цените на застраховките за различни периоди от време, може да намерите ТУК.
 3. Справка за отсъствие на съдимост (за лицата навършили 18 годишна възраст), издадено от държавата на пребиваване (има срок на действие 6 месеца). Този документ може да бъде изкаран, освен по местоживеене и от дипломатическите представителства на държавата, чийто гражданин сте Вие.
 4. За непълнолетните деца, пътуващи без родители или попечители, допълнително се прилагат също:

     – копие от акта за раждане;

   – оригинал и фотокопие от нотариално заверено пълномощно от двамата родители/настойници или от единия родител/настойник, че дават право детето да пътува зад граница, ако не придружават непълнолетното дете.

     ВНИМАНИЕ

     Датите на всички документи, освен тези  за които не са предвидени по-кратки срокове, не трябва да са по стари от 3 месеца.

      Всички документи трябва да се представят в оригинален вариант плюс копия на оригиналите.

    При необходимост Българското Посолство / Генерално Консулство има право да изисква допълнителни документи.

      Визата за дългосрочно пребиваване се получава в срок от около 30 до 45 дни.

      След получаване на разрешение за пребиваване в Р България, тя бива анулирана автоматично от органите за административен контрол на чужденците.

     Важно е да знаете, че към момента България издава само национални визи, които не дават право на влизане в Шенгенското пространство.

Същевременно от 31.01.2012 г. България едностранно прилага безвизов режим спрямо притежателите на валидни шенгенски визи. Те имат право да влизат и пребивават на територията на Република България за период от не повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане, без да е необходимо да притежават  българска  виза за краткосрочно пребиваване.


12 thoughts on “Виза за дългосрочно пребиваване в България – виза Д

 1. Здравейте, хазяйка съм на жена с дете, чийто съпруг е турски гражданин. Искам да попитам небходимо ли е копие от нотариалния акт за виза Д, при условие,че има нотарислно заверен договор за наем, какъо и копие на лична карта на хазяина. Говорим за Турция…. Моля да ми отговорите спешно. Благодаря предварително

 2. Здравейте,

  Съпругът ми е алжирец и имаме сключен граждански брак в БГ. При мое поредно запитване към БГ посолството ни в Алжир за прецизиране на тези „доказателства за финансови средства“ ми отговориха, че сумата в банкова сметка да е 3000 лв или 1500 евро…, което е доста по-различно от сумата 12*510 лв мин раб заплата в БГ= 3 130 евро!!!!

  1. Здравейте, точно Ви са отговорили от посолството, защото те издават виза Д за 6 месечен период, съответно сумата е 6 мес по 510 лева. За да подадете документите за пребиваване в службата по миграция в България е необходимо да предоставите извлечение за сумата за една година, освен ако не искате и в България да ви издадат разрешение за пребиваване за 6 месеца.

 3. Здравейте!Искам да попитам какви документи са необходими от България за кандидатстване за виза Д в Българското консулство в Скопйе!Става въпрос за Родителите Ми които са Македонски Граждани с Български Произход.Аз съм Български Гражданин, живея и работя в България

  1. В Танзания няма действащо българско посолство или консулство. За съдействие можете да разчитате на посолството в Адис Абеба, Етиопия.

 4. Добар ден казвам се Анна аз сьм от армения аз сьм родител на бьлгарски гражданин и на тува основание сьм подала документи за д виза.и вече 50 дена чакам.при вас прочетох че д виза се дава от 30 до 45 дена.молевиса кажете кьм куго да се обарна за да ми кажат защо се бави тка визата..

 5. Здравейте , искам да попитам как може приятелката ми ,която живее в Тайван ( Тайпей ) да извади Виза Д за дългосрочно пребиваване в страната. Тя има намерения да започне работа и да живее с мен в България ,но не можах да получа акуратни отговори на местата на ,които звънях. Информациите ,които получавах бяха различни от всчко място на ,което звънях. Също от фирми ,които се занимават с намиране на работа на чужденци в България отговориха ,че за да и намерят работа тя трябва да има разрешително за работа ( working permit ). Като попитам как трябва да извади това разрешително отговорите са страшно много и различни. Ще бъда благодарен ако може да ми помогнете.

 6. Здравейте.Приятеля ми е с турски произход.Какъв е каналния и най удачен начин за получаване на виза за България.От четери години сме по мъките,веднъж е за 3 месеца веднъж за две влизания,веднъж за 6 месеца и така 4 години.Бих желала да разбера какъв е начина в който мога да му помогна ,като български гражданин.Благодаря!

  1. Здравейте, разрешение за продължително пребиваване може да получи чужденец, които има
   1. съпруга/съпруг или регистриран партньор, с когото лицето живее на съпружески начала; (документите, удостоверяващи семейните връзки и правото на издръжка, са признати или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *