Регистрация на Търговски представителства в България

Регистрация на Търговски представителства в България Можем да Ви окажем пълно съдействие по разкриване на Търговско представителство на чуждестранна фирма в България. Услугата включва: – консултация по подготовката на необходимите документи; – проверка за съответствие на документите на нормативните изисквания; – подаване на документите от Ваше име на превод и легализация; – регистрация на търговското представителство в Българската търгово-промишлена […]

Вписване на представител във вече регистрирано търговско представителство

След регистриране на търговското представителство е възможно да бъдат вписани допълнителни промени по партидата на ТП в регистъра на БТПП.   При въпроси и интерес свържете се с нас!